Isolatiedag nummer 5.

Het nieuws is dan toch echt inedaald: maandag mogen we ECHT naar huis. Een bizarre gewaarwording! Vaaf augusutus vorig jaar stond ons leven op zijn kop door de diagnose Multipe Sclerose, en vanaf februari dit jaar zijn wij en iedereen om ons heen zo intensief bezig geweest om deze behandeling mogelijk te maken, en nu zit het er alweer bijna op! Te bizar om je te beseffen.

Het maakte Wendy emotioneel vandaag. Ze heeft vandaag mennig troan geloaten van geluk.

De bloedwaarden blijven stijgen en dat maakt dat Wendy donderdag uit isolatie mag! Het grote aftellen is begonnen….