Doneer nu. Elk bedrag is welkom!

Als ik nu geen actie onderneem, zullen mijn klachten verergeren en mijn kwaliteit van leven nog verder achteruit gaan. Ik ben op zoek gegaan naar mogelijkheden, want die zijn er. Er is een behandeling die de schade die MS veroorzaakt, stop zet. Deze behandeling wordt met bewezen succes wereldwijd uitgevoerd. Ik heb contact gehad met het ziekenhuis in Moskou, waar de beste resultaten behaald worden. Gelukkig kan ik hier begin oktober al terecht. Ik kan door deze behandeling mijn leven weer onder controle krijgen.

Helaas is deze behandeling ontzettend duur, en wordt niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar. Gelukkig zijn er lieve vrienden en familie hard aan het werk om €75.000 in te zamelen, zodat ik begin oktober 2021 deze stamceltransplantatie kan ondergaan.

Doneren kan op de doneerbutton of rechtstreeks op NL40INGB0008896528 t.a.v. Stichting Wendy wil weer wandelen. 

Nu doneren
0,000
Donations needed
0,000
Donations raised
0,782
People Supported

Bedankt voor jouw steun!